მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 25238 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

72

 ილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი,

 ძოწეულითა მოსილი, პირად ბროლ-ბადახშოსანი,

 პირ-ოქრო რიდე ეხვია, შვენოდა ქარქაშოსანი,

 მეფესა გასლვად აწვევდა, მოდგა თეთრ-ტაიჭოსანი.

 

 73

 შეეკაზმა მეფე, შეჯდა, ნადირობას გამოვიდეს;

 მგრგვლივ მინდორსა მოსდგომოდეს, ალყად გარე შემოჰკრვიდეს;

 ზეიმი და ზარი იყო, სპანი ველთა დაჰფარვიდეს,

 ნაძლევისა მათისათვის ისროდეს და ერთგან სრვიდეს.

 

 74

 უბრძანა: მონა თორმეტი მოდით, ჩვენთანა ვლიდითა,

 მშვილდსა ფიცხელსა მოგვცემდით, ისარსა მოგვართმიდითა,

 ნაკრავსა შეადარებდით, ნასროლსა დასთვალვიდითა!&=+=&

 დაიწყო მოსლვა ნადირმან ყოვლთა მინდორთა კიდითა.

 

 75

 მოვიდა ჯოგი ნადირთა ანგარიშ-მიუწვდომელი:

 ირემი, თხა და კანჯარი ქურციკი მაღლად მხლტომელი.

 მას პატრონ-ყმანი გაუხდეს, ჭვრეტადმცა სჯობდა რომელი!

 აჰა მშვილდი და ისარი და მკლავი დაუშრომელი!

 

 76

 ცხენთა მათთა ნატერფალნი მზესა შუქთა წაუხმიდეს,

 მიჰხოცდეს და მიისროდეს, მინდორს სისხლთა მიასხმიდეს,

 რა ისარი დაელივის, მონანი-ყე მოართმიდეს.

 მხეცნი, მათგან დაკოდილნი, წაღმა ბიჯსა ვერ წასდგმიდეს.

 

 77

 იგი ველი გაირბინეს, ჯოგი წინა შემოისხეს,

 დახოცეს და ამოწყვიდეს, ცათა ღმერთი შეარისხეს,

 ველნი წითლად შეეღებნეს, ნადირთაგან სისხლი ისხეს.

 ავთანდილის შემხედველთა: "ჰგავსო ალვას, ედემის ხეს".

 

 78

 იგი მინდორი დალიეს, მართ მათგან განარბენია,

 მინდორსა იქით წყალი დის და წყლისა პირსა კლდენია.

 ნადირნი ტყესა შეესწრნეს, სადა ვერა რბის ცხენია.

 იგი მაშვრალნი ორნივე მოსწყდეს, რაზომცა მხნენია.

 

 79

 ერთმანერთსა, თუ: "მე გჯობო", სიცილით ეუბნებოდეს,

 ამხანაგობდეს, ლაღობდეს, იქით და აქათ დგებოდეს.

 მერმე მოვიდეს მონანი, რომელნი უკან ჰყვებოდეს,

 უბრძანა: "თქვითო მართალი, ჩვენ თქვენგან არ გვეთნებოდეს".

 

 80

 მონათა ჰკადრეს: "მართალსა გკადრებთ და ნუ გემცთარებით;

 მეფეო, ყოლა ვერ ვიტყვით შენსა მაგისა დარებით,

 აწმცა დაგვხოც, ვერა ჰგავ, - ვერათ ვერ მოგეხმარებით, -

 ვისგან ნაკრავნი გვინახვან მხეცნი ვერ წაღმა წარებით.

 

 81

 ორთავე ერთგან მოკლული ყველაი ასჯერ ოცია,

 მაგრა ავთანდილს ოცითა უფროსი დაუხოცია:

 არ დასცთომია ერთიცა, რაც ოდენ შეუტყოცია,

 თქვენი მრავალი მიწითა დასვრილი დაგვიხოცია".

 

 82

 მეფესა ესე ამბავი უჩს, ვითა მღერა ნარდისა,

 უხარის ეგრე სიკეთე მისისა განაზარდისა,

 აქვს მიჯნურობა ამისი, ვითა ბულბულსა ვარდისა,

 სიცილით ლაღობს, მიეცა გულით ამოსლვა დარდისა.

 

 83

 იგი ორნივე საგრილად გარდახდეს ძირსა ხეთასა.

 ლაშქართა შექმნეს მოდენა, მოდგეს უფროსნი ბზეთასა.

 ახლოს უთქს მონა თორმეტი, უმხნესი სხვათა მხნეთასა.

 თამაშობდეს და უჭვრეტდეს წყალსა და პირსა ტყეთასა.

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ