მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 12207 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

613 

 მოჯობდა, ომი შეეძლო, ხმარება ცხენ-აბჯარისა; 

 დავკაზმეთ ნავი, კატარღა და რიცხვი სპათა ჯარისა; 

 კაცი ხმდა, მისთა მჭვრეტთათვის ღონემცა ეაჯა რისა! 

 აწ გითხრა ომი მოყმისა, მებრძოლთა დამსაჯარისა.

 

 614 

 მათი მესმა დაპირება, ჩაბალახთა ჩამობურვა; 

 ნავი წინა მომეგება, არა ვიცი, იყო თუ რვა. 

 ფიცხლა ზედა შევეჯახე, მათ დაიწყეს ამოდ ცურვა; 

 ქუსლი ვჰკარ და დავუქცივე, დაიზახეს დიაცურ ვა!

 

 615 

 კვლა სხვასა მივე, მოვჰკიდე ხელი ნავისა ბაგესა, 

 ზღვასა დავანთქენ, დავხოცენ, ომიმცა რაღა აგესა! 

 სხვანი გამექცეს, მიჰმართეს მათ მათსა საქულბაგესა; 

 ვინცა მიჭვრეტდეს, უკვირდა, მაქებდეს, არ მაძაგესა.

 

 616 

 ზღვა გავიარეთ, გავედით, შემოგვიტივეს ცხენია, 

 კვლა შევიბენით, შეიქმნა ომისა სიმარცხენია. 

 მუნ მომეწონა ფრიდონის სიქველე-სიფიცხენია: 

 იბრძვის ლომი და პირად მზე, იგი ალვისაც ხენია.

 

 617 

 თვით ორნივე ბიძასძენი მისნი ხრმლითა ჩამოყარნა, 

 ხელნი წმიდად გარდეკვეთნეს, იგი ასრე ასაპყარნა, 

 მოიყვანნა მხარ-დაკრულნი, ერთმან ორნი, არ დაყარნა, 

 მათნი ყმანი გაამტირლნა, მისნი სპანი ამაყარნა.

 

 618 

 მათნი ლაშქარნი გაგვექცეს; ვეცენით, გა-ცა-ვფანტენით. 

 ფიცხლად წავუღეთ ქალაქი, არ თავნი გავაზატენით; 

 ქვითა დავჰლეწეთ წვივები, ჩვენ იგი გავანატენით. 

 მომკალ, თუ ლარი დაჰლიოთ ან აკიდებით, ან ტენით.

 

 619 

 ფვრიდონ ნახნა საჭურჭლენი და ბეჭედნი მისნი დაჰსხნა. 

 თვით ორნივე ბიძასძენი დაპყრობილნი წამოასხნა. 

 მისად ნაცვლად სისხლნი მათნი მოღვარნა და ველთა ასხნა; 

 ჩემი თქვეს, თუ: "ღმერთსა მადლი, ვინ ალვისა ხენი ასხნა!"

 

 620 

 მივედით, მოქალაქეთა ზარი ჩნდა, რომე ზმიდიან, 

 აჯათა მქმნელნი მჭვრეტელთა გულსა მუნ დააბმიდიან; 

 მე და ნურადინს ყველანი ქებასა შეგვასხმიდიან, 

 გვითხრობდეს: "მკლავთა თქვენთაგან ჯერთ მათნი სისხლნი მიდიან!"

 

 621 

 ლაშქარნი ფრიდონს მეფედ და მიხმობდეს მეფეთ-მეფობით, 

 თვით თავსა მათსა - მონად და ჩემსა - ყველასა სეფობით; 

 დაღრეჯით ვიყავ, ვერ მპოვეს ვეროდეს ვარდის მკრეფობით, 

 ჩემი ვერ ცნიან ამბავი, მუნ იყო არ იეფობით.

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ