მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია. ბოდიშს გიხდით შესაძლო ხარვეზებისთვის...

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 11702 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

906

 ა წამეკიდა, ყველაი წვრილად გიამბო ენითა,

 მერმეღა გაბრჭევ მართალი მაგა გულითა ბრძენითა;

 შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა,

 ქვაბს ვეღარ გავსძელ, მინდორთა მოვლა მომინდა ცხენითა.

 

 907

 იმა ქედსა გარდავადეგ, შამბნი ისი მომეარნეს;

 ერთი ლომი ერთი ვეფხი შეკრბეს, ერთად შეიყარნეს,

 ჰგვანდეს რათმე მოყვარულთა, მათი ნახვა გამეხარნეს,

 მათ რა უყვეს ერთმანერთსა, გამიკვირდეს, შემეზარნეს.

 

 908

 ქედსა გარდავდეგ, ლომ-ვეფხნი მოვიდეს ორგნით რებულნი, -

 სახედ ვამსგავსე მიჯნურთა, ცეცხლნი დამევსნეს დებულნი, -

 შეიყარნეს და შეიბნეს, იბრძოდეს გამწარებულნი,

 ლომი სდევს, ვეფხი მიურბის, იყვნეს არ ჩემგან ქებულნი.

 

 909

 პირველ ამოდ ილაღობეს, მერმე მედგრად წაიკიდნეს:

 თვითო ტოტი ერთმანერთსა ჰკრეს, სიკვდილსა არ დაჰრიდნეს;

 გამოჰრიდნა ვეფხმან გული, - დედათა-მცა გამოჰრიდნეს! -

 ლომი მედგრად გაეკიდა, იგი ვერვინ დაამშვიდნეს.

 

 910

 ლომსა დავუგმე ნაქმარი, ვარქვი: "არა ხარ ცნობასა,

 შენ საყვარელსა რად აწყენ? ფუ მაგა მამაცობასა!"

 ხრმალ-გამოწვდილი გავუხე, მივეც ლახვართა სობასა,

 თავსა გარდავჰკარ, მო-ცა-ვკალ, დავჰხსენ სოფლისა თმობასა.

 

 911

 ხრმალი გავსტყორცე, გარდვიჭერ, ვეფხი შევიპყარ ხელითა;

 მის გამო კოცნა მომინდა, ვინ მწვავს ცეცხლითა ცხელითა;

 მიღრინვიდა და მაწყენდა ბრჭკალითა სისხლთა მღვრელითა,

 ვეღარ გავუძელ, იგიცა მოვკალ გულითა ხელითა.

 

 912

 რაზომსაცა ვამშვიდებდი, ვეფხი ვერა დავამშვიდე,

 გავგულისდი, მოვიქნივე, ვჰკარ მიწასა, დავაწყვიდე;

 მომეგონა, ოდეს ჩემსა საყვარელსა წავეკიდე;

 სულნი სრულად არ ამომხდეს, რად გიკვირს, თუ ცრემლთა ვჰღვრიდე!

 

 913

 აჰა, ძმაო, მითხრობია ჭირი ჩემი, რაცა მჭირდა;

 სულთა დგმაცა არა მმართებს, ასრე გასლვა რად გიკვირდა?

 სიცოცხლესა გავეყარე, სიკვდილიცა დამიძვირდა".

 ესე სიტყვა დაასრულა, ყმამან სულთქვნა, ა-ცა-ტირდა.

 

 914

 ავთანდილცა მას თანავე ტიროდა და ცრემლსა ჰღვრიდა;

 უთხრა: "დათმე, ნუ მოჰკვდები, გულსა სრულად ნუ დასჭრი, და-!

 ღმერთი მაგას მოწყალეობს, თუცა ჭირმან არ გაგრიდა;

 თუმც უნდოდით გასაყრელად, პირველ ერთად არ შეგყრიდა.

 

 915

 სდევს მიჯნურსა ფათერაკი, საწუთროსა დაანავღლებს;

 მაგრა ბოლოდ ლხინსა მისცემს, ვინცა პირველ ჭირსა გასძლებს;

 მიჯნურობა საჭიროა, მით სიკვდილსა მიგვაახლებს,

 გასწავლულსა გააშმაგებს, უსწავლელსა გაასწავლებს".

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

Loading...

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ