მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 15616 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

1084

 დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი,

 მისისა მიჯნურობისა, მისთა პატიჟთა მცნეველი,

 მისთა მსმენელთა გულისა შემძრველი, შემარყეველი,

 უსტარი შესანახავი, არ ცუდად დასახეველი:

 

 1085

 "ჰე მზეო, ღმერთსა ვინათგან მზედ სწადდი დასაბადებლად,

 მით შეგქმნა მოშორვებულთა ლხინად, არ ჭირთა მწადებლად,

 ახლოს შემყრელთა დამწველად, მათად ცეცხლისა მადებლად,

 მნათობთა შენი შეხედვა ტკბილად უჩს, დასაქადებლად.

 

 1086

 შენ გტრფიალობენ მჭვრეტელნი, შენთვის საბრალოდ ბნდებიან,

 ვარდი ხარ, მიკვირს, ბულბულნი რად არ შენ ზედა კრფებიან!

 შენი შვენება ყვავილთა აჭნობს, ჩემიცა ჭნებიან,

 სრულად დამწვარ ვარ, თუ მზისა შუქნი არ მომესწრებიან.

 

 1087

 ღმერთი მყავს მოწმად, ვიშიშვი თქვენსა ამისსა თხრობასა,

 მაგრა რა ვირგო დღე-კრულმან, სრულად გავჰყრივარ თმობასა,

 გული ვერ გასძლებს ნიადაგ შავთა წამწამთა სობასა,

 თუ რას მეწევი, მეწიე, თვარა მივჰხდები ცნობასა!

 

 1088

 მე ვირე ამა წიგნისა პასუხი მომივიდოდეს,

 ვსცნობდე, გინდოდე საკლავად, ან ჩემი რა გაგვიდოდეს,

 მუნამდის გავსძლო სულთა დგმა, გული რაზომცა მტკიოდეს,

 სიცოცხლე, ანუ სიკვდილი გარდმიწყდეს, ნეტარძი, ოდეს!"

 

 1089

 ფატმან ხათუნ დაწერა და გაუგზავნა წიგნი მისი.

 ყმამან ასრე წაიკითხა, და ვინმეა, ანუ თვისი;

 თქვა: "არ იცის გული ჩემი, ვინ მაშიკობს, ვისსა ვისი,

 რომე მიმიჩს სამიჯნურო, რათ ვამსგავსო მე მას ისი!"

 

 1090

 თქვა: "ყვავი ვარდსა რას აქმნევს, ანუ რა მისი ფერია!

 მაგრა მას ზედა ბულბულსა ჯერთ ტკბილად არ უმღერია.

 უმსგავსო საქმე ყოველი მოკლეა, მით ოხერია.

 რა უთქვამს, რა მოუჩმახავს, რა წიგნი მოუწერია!"

 

 1091

 ესეგვარი საზრახავი დაუზრახა გულსა შინა;

 მერმე იტყვის: "ჩემგან კიდე ჩემი შემწე არავინ-ა;

 რასათვისცა გამოჭრილ ვარ, მისი ძებნა რათგან მინა,

 რათაცა ვით ვჰპოვებ, მას ვიქმ, გულმან სხვა-მცა რა ისმინა!

 

 1092

 ისი დიაცი აქა ზის, კაცთა მნახავი მრავალთა,

 მოსადგურე და მოყვარე მგზავრთა, ყოველგნით მავალთა;

 მივჰყვე, მიამბობს ყველასა, გამავალ-შემომავალთა,

 ნუთუ რა მარგოს, მე მისი გარდახდა ჩემგან ვცნა ვალთა".

 

 1093

 თქვა: "დიაცსა ვინცა უყვარს, გაექსვის და მისცემს გულსა,

 აუგი და მოყივნება არად შესწონს ყოლა კრულსა;

 რაცა იცის, გაუცხადებს, ხვაშიადსა უთხრობს სრულსა,

 მიჯობს, მივჰყვე, განაღ რასმე ვსცნობ საქმესა დამალულსა".

 

 1094

 კვლა იტყვის: "ვერვინ ვერას იქმს, თუ ეტლი არ მოსთმინდების;

 მით რაცა მინდა, არა მაქვს, მაქვს რაცა, არ მ~მინდების;

 ბინდის გვარია სოფელი, ესე თურ ამად ბინდდების,

 კოკასა შიგან რაცა დგას, იგივე წამოდინდების!"

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ