მიმდინარეობს საიტის მიგრაცია!

 
წერილის გაგზავნა!

 

ლოგიკური ამოცანები
ლოგიკური ამოცანები - 1-ლი ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-2 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-3 ნაწილი
I ნაწილი II ნაწილი III ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-4 ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-5 ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-6 ნაწილი

IV ნაწილი V ნაწილი VI ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-7 ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-8 ნაწილი

ლოგიკური ამოცანები - მე-9 ნაწილი

VII ნაწილი VIII ნაწილი IX ნაწილი
ლოგიკური ამოცანები - მე-10 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-11 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-12 ნაწილი
X ნაწილი XI ნაწილი XII ნაწილი
ლოგიკური ამოცანები - მე-13 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-14 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-15 ნაწილი
XIII ნაწილი XIV ნაწილი XV ნაწილი
ლოგიკური ამოცანები - მე-16 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-17 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-18 ნაწილი
XVI ნაწილი XVII ნაწილი XVIII ნაწილი
ლოგიკური ამოცანები - მე-19 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - მე-20 ნაწილი ლოგიკური ამოცანები - 21-ე ნაწილი
XIX ნაწილი XX ნაწილი XXI ნაწილი