მიმდინარეობს საიტის მიგრაცია!

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ
საიტების მონეტიზაცია

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 2131 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

305

 

ქალი მივიდა, სად ყვავილს ჰკრეფდენ

არ წასულიყვნენ, მას ქალს ეძებდენ

მოსთქმიდენ, ტიროდენ,

ხმა-მაღლა ყვიროდენ,

სახელს უძახდენ.

 

306

 

მირბოდა ქალი, შორიდამ ნახეს,

აგერ მოვაო, მათ დაიძახეს.

იმათ გაუხარდათ,

დიდათა უყვარდათ

მათ ერთმანერთი.

 

307

 

მივიდა, ჰკითხეს: "სად გაიპარე,

ამდენს ხანს პირი რად დაიფარე?”

თქვა: "ყვავილთ საკრეფლად,

კარგისა საძებრად

გავყევ ჭალასა”

 

308

 

როგორც შორიდამ სტვირთა ხმა ესმა,

ან რაც ამბავი მას უთხრა მწყემსმა,

თავთ გარდასავალი,

ვითარ ვლო სავალი,

მიუთხრა ყველა.

 

309

 

მათ ჰრქვეს: "გვეგონა, გიკბინა გველმან,

ანუ შეგჭამა დათვმა და მგელმან;

ვსტიროდით, ვსჩიოდით,

ტყეში დავსდიოდით,

შენ დაგეძებდით.

 

310

 

შენს ძებნაშია ვჰპოვეთ მუტრუკი,

გასუქებული კარგი ტუტრუკი:

ხვალ ჩვენ წილი ვყაროთ,

ერთადა შევყაროთ,

ვინც რამე ვპოვეთ”.

 

311

 

მეორეს დღესა წილთა საყრელად

ცხვარი გარეკეს ჭალითგან ველად;

ჯვარედინთა გზათა

წილს იქმოდენ მზათა

უცხოს მგზავრთათვის.

 

312

 

მწყემსის მაგიარ ჯოხი დანასვეს,

ქუიდ დახურეს,ჩოხა ჩააცვეს;

მათ თვალთა სამხელად

უწოდეს სახელად

ქაცვია-მწყემსი"

 

313

 

ზედ გამოაბეს ნაპოვნი ვირი,

მას აოუდვეს პირში აღვირი.

თვით განდგნენ განზედა,

ჯვარედინს გზაზედა

დანაწყვეს წილი.

 

314

 

ვისაც ეპოვნა სულ არაფერი,

მან წილად დადვა კოჭბითა ფერი;

მუტრუკის მპოვნელმან

წილში გამთხოვნელმან

ტარ-კვირისტავი

 

315

 

მან ქალმან დადვა ნემსი და ძაფი,

გარდაზდიოდა თავს ოფლის ქაფი

ქნა შიშით კანკალი,

თქვა: "ღმერთო, მამკალი,

თუ სხვას ხვდეს მწყემსი.

 

316

 

ღმერთო მომხედე მე უბადრუკსა!

მწყემსის სანაცლოდ ვირის მუტრუკსა

ნუ მარგენ წილადა

მე გასაწბილადა,

არგინე სხვასა!

 

317

 

არ განვაშორებ შენს უღელს ქედსა,

ოღონდ ნუ გამყრი მას ჩემსა ბედსა,

მე იმისთვის ხელსა

გულს სახმილსა ცხელსა

ნუ მამიკიდებ!

 

318

 

სადაც რომ იყოს ის ჩემი სული,

იყოს დაფარულ შენგნით დაცული;

საცა იყოს ბნელი,

გასაძლისი ძნელი,

მას განაშორე!"

 

319

 

ქალებმა შორით შეასწრეს თვალი,

ნახეს, რომ მგზავრი არს მამავალი;

გარდაუდგნენ წინა,

წილის ყრისათვინა

დაუკრეს თავი.

 

320

 

მოვიდა კაცი ჭკვათამყოფელი;

ჰკითხა: "რა გაქვსთო გასაყოფელი?"

ქალთა ჯოხი ცმული,

ვირი ზად დამბული,

აჩვენეს კაცსა.

 

321

 

უთხრეს: "ჯოხზედ რომ ჩოხა აცვია,

სახელად ჰქვია "მწყემსი ქაცვია"

ვირი ხომ ვირია,

უძეს აღვირია,

ორივ ჩანს თვალით".

 

322

 

კაცმან ქალთ უთხრა: "წადით სამთავე,

ერთად დანიშნეთ ჩხირნი საცნავე;

ქუდშიგან ჩაყარეთ,

თვალთ ხელი მაფარეთ.

მე კი ამოვკრეფ"

 

323

 

ქალებმა უთხრეს: "მზათა გვიწყვია,

შენ ხომ დაწყობა არ შეგიტყვია?

თვალთ რად დაიფარავთ,

ხომ არ მაიპარავთ,

გვიცნობ ვერც ერთსა".

 

324

 

მან ცარიალი ქაღალი ხელთა

ქალთ მისცა, უთხრა: "წილთა საყრელთა

ნიშნებზედ მოუსვით,

ხანი გამოუშვით

მუნ ერთი წუთი.

 

325

 

რაც მაგ ქაღალდზედ დაიწერება,

თქვენგნით ის უფრო დაიჯერება.

ვის რა ეფერების,

მაში ეწერების,

აქ მომიტანეთ.

 

326

 

მე წავიკითხავ, თქვენ გაიგონეთ;

გინდ დაიწუნეთ, გინდ მაიწონეთ".

ხმა ვერ ამოიღეს,

ქაღალდი წაიღეს

სამთავ ქალებმან.

 

327

 

თავიანთ ნიშნებს ზედა მოუსვეს

ცოტა რამ ხანი მათ მაგოუშვეს.

ქაღალდზედ დააჩნდა

ბეჭდისებრ დაასხდა

მათი ნიშნები.

 

328

 

კაცს მოუტანეს წერილი ქალთა.

კაცმან გაშალა თავისი კალთა,

უთხრა, დადევითო,

ყური უგდევითო.

აიღო ხელთა.

 

329

 

"ცარიალს ქაღალდს თქვენს ხელში ნაჭერს

ზედ ეტყობიან, თქვენც ხედავთ ნაწერს;

უგდევით ყურია,

არ გმართებთ შურია

ერთმანერთისა.

 

330

 

ვისიც წილად ძეს მუნ კოჭბით ფერი,

მან ქმარი ძებნოს თვისი საფერი!

თუ ვერა იპოვნოს,

მან სული იცხოვნოს,

ქმნას მოლოზნობა.

 

331

 

ვისიც წილად ძესტარ-კვირისტავი,

იმისი იყოს ტან, ვირის თავი.

ასე ამბობს მწერი:

"მას შეუსხდეს მწერი,

ოდეს ზედ შეჯდეს".

 

332

 

ვისიც წილად ძეს ძაფი და ნემსი,

იმისი იყოს "ქაცვია მწყემსი",

უწოდოს აქ მასა,

ნუ გასტეხ აღთქმასა,

რაც ღმერთს აღუთქვა!

 

333

 

ნახეთ ცოლ-ქმრობის ბიდი და წერა,

საფერს საფერი როგორ აფერა

მათ შუვამავალი

არ ყვანდათ მრავალი,

თვით ხვდნენ ერთმანეთს.


დავითიანი / პოემა  • • •   დავითიანი - შინაარსი  • • •   დავითიანი / შინაარსი

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები

ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

ოცხანური საფერე

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ