მიმდინარეობს საიტის მიგრაცია!

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ
საიტების მონეტიზაცია

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 1749 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

353

 

შვილო, მონახე ქალი ასეთი.

ჭეშმარიტებით სწამდეს მას ღმერთი.

მოიყიდე კაცი, გინა დედაკაცი,

მას აძებნინე.

 

354

 

ერიდე კახპას, ურცხვს, ლოთს და კაპასს,

თორემ გიგინებს დედ-მამას, პაპას;

მალ-მალ გიზამს ჩხუბსა, გაიმახვავს შუბსა,

გაძგერებს გულსა.

 

355

 

გაქვს, თუ არა გაქვს, არ გაგიკითხავს;

გეტყვის: "არ მაცმევ შაიდიშთ ნიფხავს!

მოგიდებს ყისტებსა, წამოგკრავს ქიშტებსა,

ჩაგამტვრევს ცხვირ-პირს".

 

356

 

ანჩხლი და ურცხვი, თუ არის მრუში,

ზედ შემოგჯდების, თუ ხელით უშვი;

მოგიდებს მიზეზებს, შემოგკრავს მით დეზებს,

დაგიჩხვლეტს გვერდებს.

 

357

 

საითაც უნდა, იქითკენ წარებს,

გარდმოგიჭირებს მათრახებს მწარებს;

აგიდებს აღვირებს, გატირებს, გაყვირებს,

ისე გატარებს.

 

358

 

თუ ცოლს მიეცი ქმარზედ უფლება

ქმარი ლიაში უკუეფლება;

გაისვრება ლაფით, მის ჭუჭყს საპნის ქაფით

ვეღარავინ გარეცხს.

 

359

 

ისო ზირაქში ბრძენმან დასწერა

დედაკაცისა პყრობა და ჭერა;

კარ-გვარად ქადაგებს, აქებს და აძაგებს

ისუ დედაკაცთ.

 

360

 

უმჯობეს არსო ლომთ-ვეშაპთანა,

ვიდრე ბოროტის დედაკაცთანა.

კაცისა ცხოვრებას, ასე განშორებას

გვაუწყებს ისუ.

 

361

 

ნუ გსურს ლამაზი პირ-სირინიზი,

არას გაამებს, თუ არის ბოზი.

ბევრი ყავს მას მტერი, მდევნელი და მჭერი,

მახის დამრწყმელი.

 

362

 

ძნელია, მცველმან ის ასე დაცოს,

რომ მტაცებელმან არ წარიტაცოს;

მზირს უდგას მპარავი, ვერ შესძლებს მფარავი

მის სიფრთხილესა.

 

363

 

რაგინდ რომ მცველი იკრთობდეს ძილსა,

მაინც ვერ შესძლებს ბევრსა ღვიძილსა;

რა რომ თვალს დახუჭავს, მას მტერი აბუჭავს

ძალით თუ ნებით.

 

364

 

თვით ქალსა მართებს, რომ თავი დაცოს,

ქმარს თავი თვისი არცად წარტაცოს;

არ განშორდეს მფარავს, არ მიეცეს მპარავს

თავისის ნებით.

 

365

 

თუ ქალმან თავი თვითონ არ დაცო,

რამდენიც უნდა შენ იმამაცო,

ვერ შესძლებ დაცვასა, თუ შეიქს ტაცვასა

თვით თავსა თვისსა.

 

366

 

ბოზი ლამაზი ბევრს კაცსა აცდენს;

როგორც რომ უნდა, ისრე მოახდენს,

მოსთხრის კაცს, წაახდენს, მცნებას გარდაახდენს,

მოჰკლავს და წარსწყმენდს.

 

367

 

თუმცა შეადგა ლამაზი ბოზი,

ძნელად გარდურჩეს კათალიკოზი,

რომ არა აცდინოს და გარდახდინოს

სჯულსა და წესსა.

 

368

 

ნუ გინდა ბოზი, ანჩხლი და ლოთი,

თუ არ გინდოდეს შენს სახლში შფოთი;

ამათა ზდევს ჩხუბი, ხელთ ხმალი და შუბი

უჭირავთ მზათა.

 

369

 

ნუ გსურს ქალთ ქმრობა შავ თვალ-წარბისა,

რომლისაც გული სხვასთან წარბისა;

შეგიყრის მარაქას, წაგართმევს ბარაქას

სახლსა და კარსა.

 

370

 

თუ ქალსა თვისი ქმარი არ უყვარს,

ვარდივით ფშვიდეს, იტყვის: "ფუ, სულ ყარს!"

იზიზღებს მიდგომას და ახლოს მიჯდომას

თავის ქმრისასა.

 

371

 

ქმრის მოღალატე თუნდა ქმართან წევს,

რომელიც უყვარს, გული მასთან სწევს;

ქმარს ახსენებს არად, კუროს კაის გვარად

მიაპყრობს პატივს.

 

372

 

ქმარს რომ უნდოდეს მასთან მიდება,

ეტყვის: "დამეხსენ, მე არ მინდება"

მალვითა, ფარვითა, ქურდულად პარვითა

უცხოს კი მისცემს.

 

373

 

ქმართან პირზედა წყალს არ შეისხამს,

კუროს რომ ნახავს, ხალებსაც ისხამს;

ქმართან პირს ატირებს, მყვართან ლხინს გაპირებს:

ორგულიბს ასრე!

 

374

 

ქმართანა შეიქს ტირილ-წუწუნსა,

და კუროსთანა სტვენა-წრუწუნსა

ქმარს მიიჩნევს ჭირად, კუროს მისაჭირად

თავსა შაირცხვენს.

 

375

 

ქმარს თავზედ საბანს გადააფარებს

ხელს კუროსაკენ გარდააპარებს;

ქმარსა ენით ტიტინს, კუროს ხელით ღიტინს

დაუწყებს მალვით.

 

376

 

რომელიც ქალი ქმარს სხვაზედ გასცვლის,

საუნჯისაგან თავის სახლს დასცლის;

გახდების შიშველი, წახდების, მიმშველი

ვეღარვინ შემოსს.

 

377

 

მასწავლელს დამშლელს ვეღარ ითავსებს,

ვინც თვითონ უნდა, სახლს იმით ავსებს;

სახლს მოსთხრის, დაავსებს, დასტაქნებს დაავსებს

ღვინით, სხვათ ასმევს.

 

378

 

თავის ქმარს უზამს ასეთს ხუმარსა,

არ გამოუწყვეტს სახლში სტუმარსა.

კუროს სიყვარულით, მისის სიხარულით

მასპინძლობს მალ-მალ.

 

379

 

ცრუვსა და მავნეს სუყველას დასხამს,

არაყს და ღვინოს წყალსავით ასხამს;

არას უგდებს ყურსა, ღვინოსა და პურსა

სახლში გამოსწყვეტს.

 

380

 

კუროს უმზადებს კარგსა სადილსა;

და აღუსრულებს გულის წადილსა;

ღვინოს ასმევს წყლურად, ქმარს გაუხდის წყლულად

სულსა და გულსა.

 

381

 

კუროს მიართმევს ქადა-ნაზუქებს,

გატენილს ყვერულს, კარგად ნასუქებს;

როცა სადილს აჭმევს, ყავა-ჩაის ასმევს

ხილსაც მიართმევს.

 

382

 

მალ-მალ მიართმევს არაყ-ღვინოსა,

უნდა, რომ კურომ გაუღიმოსა;

მალვით უზამს თვალსა: "შენ მთხოვ რასაც ვალსა,

მოგართმევ მალე!"

 

383

 

აყურებინებს ქმარსა საწყალსა;

სწყურის, არ ასმევს მას ცვარსა წყალსა.

შიან, შესთხოვს პურსა, არას უგდებს ყურსა, -

მყვართან აქვს გული.

 

384

 

ქმარს ეტყვის: "ადექ აიღე წალდი

და შეშისათვის ტყეშიგან წადი;

გამოგიცხო მჭადი, გიქმნა შეჭამადი

ჭინჭრის ფუშრუკი".

 

385

 

როდესაც რომე ქმარს გაიტყუებს,

ქვეშაგებს გაშლის, ბალიშებს, ყუვებს;

მყვარს მოკიდებს ხელსა, მოეხვევის ყელსა,

ჩაკოცნის ტკბილად.

 

386

 

უკუწვებიან რბილად შტაქუნსა

და მოყვებიან ჩქარად ქაქუნსა;

საბრალოს ქმარს ქვეშა მიწა, ქვა და შეშა

ეგების ხმელად.

 

387

 

შეირთევ, შვილო, ცოლი ასეთი,

ეს საქმე სჭირდეს იმას არც ერთი;

ერიდე ამასა, მისმინე მამასა

ეს რჩევა, შვილო!

 

388

 

ქალს ნუ უვარყოფ თვალად ნასობით,

ნუ გწადს სიცოცხლე წელთა ასობით.

ოღონც ფხიზლად ვლიდეს, ქმარს არ სხვაზედ სცვლიდეს,

არ იყოს ანჩხლი.

 

389

 

ამგვარი ცოლი არ გიორგულებს,

გაუფრთხილდების შენს ბაღში რგულებს;

დასცავს, დაიფარავს, არას მაიპარავს

შენს საქონელსა.

 

390

 

სახლ-კარს მიუგდებს თვალსა და ყურსა,

ბარაქას დასდებს ღვინოს და პურსა.

თუ მიიჩნევ ტკბილად, არც ის გაგიხდის წბილად,

არ გაგცვლის სხვაზედ.

 

391

 

ერთმანერთისა გულმინდობილად

ძილი, ღვიძილი გექნებისთ ტკბილად.

ქვეშ დაგიგებს რბილად, ზედ დაგხურავს თბილად,

დაგაწვენს ძილად.

 

392

 

არავინ წაგართმევს შენ იმას ძალით,

არცა მოგპარავს მას ქურდი მალვით

არ გექნების შიში, მისთვის კვნესა, ვიში,

არც არა ფიქრი.

 

393

 

თუ კაცს არა აქვს მართალი ძილი,

სიკვდილი არის მისთვის ღვიძილი;

ვარდების გონებას, დაიწყებს ღონებას,

წაიღებს ფიქრი.

 

394

 

თუ კაცი რასმე საოხრავს ოხრავს,

თავისის ტანის ძვალებს გამოხრავს;

ბევრისა ურვითა, შვიდითა თუ რვითა,

დანამჭლობს ხორცსა.

 

395

 

კაცი მიმყოლი სევდა-ფიქრისა

სიკვდილისაკენ ქართებრ მიქრისა:

ფიქრი არ ასვენებს, აუშლის ავს სენებს,

დანასნეულებს.

 

396

 

ჯავრი უდროოდ კაცს დანაბერებს,

ასეთს ლახვარსა გულს დანაძგერებს;

მასაც არ აჯერებს, მოჰკლავს, არ აბერებს

მეტი ნაღველი.

 

397

 

რაკი დამეხავს ელვა-ქუხილი,

დაისეტყვების ყანა თუ ხილი,

რას არგებს წუხილი? მკვდარ-თვალ-დაწუხილი

ვეღარ ადგების.

 

398

 

ლამაზის ცოლის პატრონი კაცი

არს ფიქრისაგან შორს წარნატაცი,

მისთვის შიშნეულობს და მისთვის სნეულობს,

შინ არს, თუ გარეთ.

 

399

 

ფიქრობს: ვაი, თუ დედალი ჭრელი

ვიდოდეს სადმე ფრთა-დაუჭრელი;

ჩემთან კი ბუდობდეს, სხვათა კვერცხს უდებდეს,

მე კი ვკვებევდე!!

 

400

 

იტყვის: ვაი, თუ გაფრინდეს შორსა,

თავისის ნებით მიეცეს ქორსა;

იმან ითვალტვინოს, მე კი ამადრტვინოს

მისის ნაღვლითა!

 

401

 

იტყვის: ვაი, თუ ეს მინა ჩემი

იყოს ვისიმე სხვის მინაჩემი;

შიგ ასხას მან წყალი, დამაგდოს საწყალი

მე უჭურჭლოდა.

 

402

 

იტყვის: ვაი, თუ ეს ჩემი ცოლი

ავის საქმისა იყოს გამყოლი;

მე არა უყვარდე, საყნოსლად უყარდე,

სხვასა სუნევდეს!

 

403

 

რა არს ლამაზი დედალი ჭრელი

თუ კი არ უყვარს საკენკის მყრელი?

რა ხელი ეყრების, მასამც შაეყრების

ხრინწ-წიტ-წიწაკი!

 

404

 

შენ გეყოლების შავი დედალი,

შენს საქათმოში კვერცხის მდებალი;

ამას იტყვის ქურდი: "შავია და ცუდი,

რათ მოვიპარო?"

 

405

 

შენს კარ-მიდამო შეიქს კაკანსა,

მოგართმევს კვერცხით სავეს ბაკანსა,

გიჩეკს წიწილებსა, გიზრდის წვრილს შვილებსა,

სხვა რაღა გინდა!


დავითიანი / პოემა  • • •   დავითიანი - პოემა  • • •   დავითიანი / შინაარსი

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები

ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

ოცხანური საფერე

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ