მიმდინარეობს საიტის მიგრაცია!

 
წერილის გაგზავნა!

 

 

ორსულობის კალენდარი
ფეხმძიმობის 1-ლი კვირა
ორსულობის
1-ლი კვირა


ორსულობის
მე-2 კვირა


ორსულობის
მე-3 კვირა

ორსულობის
მე-4 კვირა

ორსულობის
მე-5 კვირა
ფეხმძიმობის მე-6 კვირა
ორსულობის
მე-6 კვირა
ფეხმძიმობის მე-7 კვირა
ორსულობის
მე-7 კვირა
ფეხმძიმობის მე-8 კვირა
ორსულობის
მე-8 კვირა
ფეხმძიმობის მე-9 კვირა
ორსულობის
მე-9 კვირა

ფეხმძიმობის მე-10 კვირა
ორსულობის
მე-10 კვირა

ფეხმძიმობის მე-11 კვირა
ორსულობის
მე-11 კვირა
ფეხმძიმობის მე-12 კვირა
ორსულობის
მე-12 კვირა
ფეხმძიმობის მე-13 კვირა
ორსულობის
მე-13 კვირა
ფეხმძიმობის მე-14 კვირა
ორსულობის
მე-14 კვირა
ფეხმძიმობის მე-15 კვირა
ორსულობის
მე-15 კვირა
ფეხმძიმობის მე-16 კვირა
ორსულობის
მე-16 კვირა
ფეხმძიმობის მე-17 კვირა
ორსულობის
მე-17 კვირა

ფეხმძიმობის მე-18 კვირა
ორსულობის
მე-18 კვირა
ფეხმძიმობის მე-19 კვირა
ორსულობის
მე-19 კვირა

ფეხმძიმობის მე-20 კვირა
ორსულობის
მე-20 კვირა

ფეხმძიმობის 21-ე კვირა
ორსულობის
21-ე კვირა
ფეხმძიმობის 22-ე კვირა
ორსულობის
22-ე კვირა
ფეხმძიმობის 23-ე კვირა
ორსულობის
23-ე კვირა
ფეხმძიმობის 24-ე კვირა
ორსულობის
24-ე კვირა
ფეხმძიმობის 25-ე კვირა
ორსულობის
25-ე კვირა
ფეხმძიმობის 26-ე კვირა
ორსულობის
26-ე კვირა
ფეხმძიმობის 27-ე კვირა
ორსულობის
27-ე კვირა
ფეხმძიმობის 28-ე კვირა
ორსულობის
28-ე კვირა
ფეხმძიმობის 29-ე კვირა
ორსულობის
29-კვირა
ფეხმძიმობის 30-ე კვირა
ორსულობის
30-ე კვირა
ფეხმძიმობის 31-ე კვირა
ორსულობის
31-ე კვირა
ფეხმძიმობის 32-ე კვირა
ორსულობის
32-ე კვირა
ფეხმძიმობის 33-ე კვირა
ორსულობის
33-ე კვირა
ფეხმძიმობის 34-ე კვირა
ორსულობის
34-ე კვირა
ფეხმძიმობის 35-ე კვირა
ორსულობის
35-ე კვირა
ფეხმძიმობის 36-ე კვირა
ორსულობის
36-ე კვირა
ფეხმძიმობის 37-ე კვირა
ორსულობის
37-ე კვირა
ფეხმძიმობის 38-ე კვირა
ორსულობის
38-ე კვირა
ფეხმძიმობის 39-ე კვირა
ორსულობის
39-ე კვირა
ფეხმძიმობის მე-40 კვირა
ორსულობის
მე-40-ე კვირა
ორსულობა კვირების მიხედვით ©